Utopi

Dagens politiska samtal präglas av skuldbeläggande och domedagsretorik. Samtidigt har ingen riktig vision för ett framtida och bättre samhälle formulerats på årtionden. Istället fördelas status quo mellan blocken, samtidigt som ett missnöjesparti hotar att vrida tillbaka klockan till ett påhittat 50-tal. Vi vill ta tillbaka ordet ”utopi” och anser att en tydlig och radikal vision faktiskt krävs för att vi som samhälle och människor ska kunna fortsätta röra oss framåt mot en ljus och humanistisk framtid präglad av respekt för människovärdet.

Miljö

Det kapitalistiska och konsumistiska tidevarvet har med stor sannolikhet redan hunnit göra irreparabla skador på vår miljö. Den radikala visionen om ett bättre samhälle måste förlika sig med detta och formas efter de nya levnadsförutsättningar som kommer råda på vår planet efter mer än två hundra år av våldsam exploatering. Vi tror på teknologin som en viktig del i den processen, men även på ett radikalt annorlunda förhållningssätt till det naturliga kretsloppet.

Post-kapitalism

Ett ekonomiskt system som prioriterar vinst framför människor och miljö är inte ett hållbart system. Vilka alternativ finns det och är det inte dags att ändra det sätt vi mäter levnadsvärde på? I en framtid där robotiseringen kommer ta över hela yrkesområden är det tid att börja se vad som gör en människa faktiskt lycklig, inte fokusera på ekonomi.